.

Artikel i TDC’s blad Aspekt

aspekt-4

Læs artiklen fra forsommerudgaven ud af TDC’s blad Aspekt her…

Artikel i TDC’s blad Aspekt

Billeder taget i forbindelse med artiklen

forside

aspekt-3aspekt6aspekt-1kunst

Leave a Reply